YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mua hóa chất xét nghiệm sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học Celltac và máy sinh hóa Humalyze 2000

YÊU CẦU BÁO GIÁ 2

YÊU CẦU BÁO GIÁ: XÂY DỰNG GIÁ GÓI THẦU, LÀM CƠ SỞ TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU CHO GÓI THẦU: "MUA HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SỬ DỤNG CHO MÁY SINH HÓA AU 480 VÀ MÁY ĐIỆN GIẢI CBS 400"

YÊU CẦU BÁO GIÁ 1

YÊU CẦU BÁO GIÁ XÂY DỰNG GIÁ GÓI THẦU, LÀM CƠ SỞ TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU CHO GÓI THẦU: "MUA HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SỬ DỤNG CHO MÁY SINH HÓA AU 480 VÀ MÁY ĐIỆN GIẢI CBS 400"

Các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Mùa đông: 7:15 - 11:45 | 13:00 - 16:30
Mùa hè: 6:45 - 11:30 | 13:30 - 16:45
Trực cấp cứu: 24/24