"THAM MƯU SÁNG SUỐT – PHỐI HỢP NHỊP NHÀNG – VƯƠN TỚI TẦM CAO"

 Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về kế hoạch hoạt động của các khoa phòng, đôn đốc và kiểm tra thực hiện quy chế bệnh viện, tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

I.CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng phòng: Bác sĩ CKI Trịnh Đình Xuân

Hiện nay phòng có tổng có 4 cán bộ trong đó: 01 bác sĩ, 02 chuyên viên, 01 điều dưỡng phụ trách công tác lưu trữ, sao bệnh án và cấp phát hồ sơ.
 Tập thể phòng kế hoạch tổng hợp
 

II.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện

-  Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường được tổ chức thực hành cho học viên.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn viện

- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quản tổ chức có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.

- Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của nhà nước

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định

- Tổ chức công tác thường trực toàn viện

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.


III. THÀNH TỰU CỦA PHÒNG

- Nhiều năm liền phong kế hoạch luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được các cấp khen thưởng như: năm 2017, 2018. 2019 được Giám đốc Sở Y tế tặng bằng khen. Đã có thành tích trong công tác y tế.

- Tập thể lao động xuất sắc hàng năm

- Đảng bộ trong sạch vững mạnh 


IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
 
- Xây dựng phòng theo tiêu chuân hiện đại, ứng dụng công nghệ 4.0 vào phục vụ hoạt động phù hợp với xu thế phát triển của ngành và xã hội.

- Đẩy mạnh chương trình khám bệnh từ xa Teleheath mang đến nhiều tiện lợi cho người bệnh.

- Tích cực tham mưu cho Ban lãnh đạo những kế hoạch đẩy mạnh phát triển bệnh viện
 

Các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Mùa đông: 7:15 - 11:45 | 13:00 - 16:30
Mùa hè: 6:45 - 11:30 | 13:30 - 16:45
Trực cấp cứu: 24/24