"TRAO THUỐC TẬN TAY - NHẬN NGAY NỤ CƯỜI"

Khoa được thành lập ngày những ngày đầu xây dựng bệnh viện với nhiệm vụ cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, các trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Bộ máy tổ chức, năng lực hoạt động của khoa Dược từng bước được tăng cường về cả nhân lực và trang thiết bị, đảm bảo đủ điều kiện phục vụ bệnh nhân nội trú cũng như ngoại trú. Việc quản lý số liệu được thực hiện trên phần mềm định sẵn đồng bộ với phần mềm chung của toàn Bệnh viện. 

II CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Trưởng khoa: DSCK I: Hoàng Sỹ Quân. Số điện thoại liên hệ: 0934.519.683

- Tổng số nhân sự:  10 cán bộ, trong đó: 01 dược sĩ chuyên khoa I, 01 dược sĩ đại học, 01 kỹ thuật y sinh, 07 dược sĩ cao đẳng. 


khoa dược.jpg

Tập thể khoa dược


II. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

 Chức năng
:

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác Dược trong Bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác hậu cần kỹ thuật, quản lý, sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị y tế, cung ứng vật tư tiêu hao y tế, vật tư y tế kỹ thuật cao, cung ứng - vận hành khí y tế và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác Dược - VTYT trong toàn bệnh viện. 

 Nhiệm vụ:

-  Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng thuốc, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán nhằm đáp ứng yêu cầu điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác của Bệnh viện. Lập kế hoạch, dự toán mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng , quản lý đấu thầu mua thuốc, hóa  chất theo quy định. (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

- Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác.

- Đấu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

- Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc. Thực hành tốt bảo quản thuốc.

- Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y.

- Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược.

- Nghiên cứu khoa học và đào tạo; cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học .

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

- Tham gia chỉ đạo tuyến.

- Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

- Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

- Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc).

3. THÀNH TỰU

- Đảm bảo cung ứng kịp thời đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán theo như cầu của Bệnh viện, đóng góp tích cực cho hoat động Hội đồng thuốc và điều trị của Bệnh viện.

- Tham mưu cho Giám Đốc Bệnh viện trong công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc , vật tư tiêu hao... và các dụng cụ phục vụ công tác khám chữa bệnh

- Thực hiện tốt các thông tin thuốc và dược lâm sàng, thực hiện bình bệnh án định kỳ trong toàn viện, quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thuốc tại các khoa lâm sàng, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.

- Chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng. chính sách pháp luật của nhà nước. Nội bộ luôn đoàn kết nhất trí thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tích cực tham gia mọi hoạt động phong trào của công đoàn, đoàn thanh niên trong Bệnh viện, Nghành y tế phát động.

4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời, an toàn, hợp lý phục vụ công tác khám chữa bệnh

- Tiếp tục triển khai công tác thông tin thuốc, dược lâm sàng

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý vật tư, trang thiết bị

- Cập nhật thường xuyên các kiến thức y Dược học mới, xây dựng hoàn thiện và triển khai thực hiện các quy trình chuẩn cho các hoạt động chuyên môn.

- Thường xuyên tổ chức, tập huấn, đào tạo, thông tin cho các cán bộ y tế về hiệu quả và độ an toàn khi sử dụng thuốc.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phân tích, đánh giá sử dụng thuốc, hoặc đánh giá chi phí điều trị của người bệnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc, giảm chi phí dùng thuốc.

- Chuẩn hóa toàn bộ các quy trình hoạt động trong khoa Dược. 

  

Các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Mùa đông: 7:15 - 11:45 | 13:00 - 16:30
Mùa hè: 6:45 - 11:30 | 13:30 - 16:45
Trực cấp cứu: 24/24