Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc là bệnh viện hàng II trực thuộc bệnh viện công lập. Thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người dân.


Kính gửi quý bệnh nhân, Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của quý vị vào chất lượng chuyên môn và dịch vụ y tế của bệnh viện trong thời gian vừa qua. Dưới đây là bảng giá dịch vụ kỹ thuật, danh mục thuốc, danh mục vật tư y tế theo giá viện phí và giá theo bảo hiểm y tế quy định. Bệnh viện huyện Hậu Lộc áp dụng từ ngày 20/8/2019 cho đối tượng Bảo hiểm y tế, ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/ 7/2019 của Bộ Y tế, quý bệnh nhân có thể tham khảo cụ thể theo đường dẫn sau: 


DANH MỤC GIÁ KỸ THUẬT BVĐK HẬU LỘC.pdf

DANH MỤC THUỐC BỆNH VIỆN NĂM 2021.xlsx

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN NĂM 2021.xlsx

 

Các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Mùa đông: 7:15 - 11:45 | 13:00 - 16:30
Mùa hè: 6:45 - 11:30 | 13:30 - 16:45
Trực cấp cứu: 24/24