BSCKII: LÊ ĐÌNH TIỆP

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II – CHUYÊN NGÀNH NGOẠI KHOA – XƯƠNG KHỚP

 

 

   
ThS – NGUYỄN VĂN TOÀN

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

THẠC SĨ BÁC SĨ

CHUYÊN NGÀNH GÂY MÊ – HỒI SỨC


BSCK I – TRỊNH DANH MINH

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I

CHUYÊN NGÀNH NỘI NHI

 

 

 

Các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Mùa đông: 7:15 - 11:45 | 13:00 - 16:30
Mùa hè: 6:45 - 11:30 | 13:30 - 16:45
Trực cấp cứu: 24/24