BSCKII - LÊ ĐÌNH TIỆP

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Bác sĩ chuyên khoa II - chuyên ngành Chấn thương - Chỉnh hình

ThS. BS - NGUYỄN VĂN TOÀN

PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Thạc sĩ bác sĩ - chuyên ngành Gây mê hồi sức

BSCKI - TRỊNH DANH MINH

PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Bác sĩ chuyên khoa I - chuyên ngành Nội - Nhi

BSCKI - TRỊNH ĐÌNH XUÂN

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP Bác sĩ chuyên khoa I - chuyên ngành Nội

BSCKI - ĐÀO TRỌNG CƯƠNG

TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH Bác sĩ chuyên khoa I - chuyên ngành Nội

BSCKI - NGUYỄN VĂN TIẾN

TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG Bác sĩ chuyên khoa I - chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh

BSCKI - TRỊNH TUẤN ANH

TRƯỞNG KHOA NGOẠI TỔNG HỢP Bác sĩ chuyên khoa I - chuyên khoa Ngoại

BSCKI - HOÀNG SỸ DŨNG

TRƯỞNG KHOA SẢN Bác sĩ chuyên khoa I - chuyên ngành Sản

BSCKI - TẠ QUANG ĐẠI

TRƯỞNG KHOA TRUYỀN NHIỄM - NỘI 2 Bác sĩ chuyên khoa I - Chuyên ngành Nội

BSCKI - NGUYỄN THỊ ÁNH

TRƯỞNG KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA Bác sĩ chuyên khoa I - chuyên khoa Mắt

Các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Mùa đông: 7:15 - 11:45 | 13:00 - 16:30
Mùa hè: 6:45 - 11:30 | 13:30 - 16:45
Trực cấp cứu: 24/24