"VỆ SINH SẠCH SẼ - SỨC KHỎE NÂNG CAO"

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập năm 2016 tiền phân tên khoa là Chống nhiễm khuẩn. Khoa bắt đầu phát triển nhiều hoạt động chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, hình thàng mạng lưới chống nhiễm khuẩn và đẩy mạnh hoạt động huấn luyện, giám sát. Sau một chặng đường hình thành và phát triển khoa KSNK đã đạt được những thành tựu đáng kể, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh.

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viên ĐK Hậu Lộc có tổng số 10 nhân viện, trong đó:

- Trưởng khoa : BSCK I Trịnh Danh Minh, SĐT: 0916424269

-  Phụ trách điều dưỡng trưởng : CNĐD Phạm Văn Nguyên

-  Điều dưỡng trung cấp : 01 

- Y công : 08

khoa nhiễm khuẩn.jpg

Tập thể khoa kiểm soát nhiễm khuẩn


II. CƠ SỞ  VẬT CHẤT - TRANG THIẾT BỊ

Khoa được bệnh viện đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị đảm bảo chất lượng trong công tác chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

- Máy hấp: 03 hấp ướt, 02 hấp khô

- Máy giặt công nghiệp: 02 máy


 - 
Máy giặt triệt khuẩn: 02 máy

-         - Máy sấy công nghiệp: 01 máy

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

- Xây dựng kế hoạch KSNK định kỳ và hằng năm để trình Hội đồng KSNK thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Làm đầu mối xây dưng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y Tế 

- Phối hợp với các khoa, phòng có liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện

- Giám sát các dịch vụ, xử trí các trường hợp nhiễm khuẩn bệnh viện, phối hợp quản lý tai nạn rủi do nghề nghiệp

- Cung cấp toàn bộ dụng cụ y tế và toàn bộ quần áo, đồ vải đã được tiệt khuẩn cho hoạt động chuyên môn của bệnh viện

- Phối hợp với khoa Dược, khoa Vi sinh và các khoa cận lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng khám sinh hợp lý.

- Phối hợp lên kế hoạch tiến hành cấy vi khuẩn các vị trí quan trọng tại các đơn vị đột xuất định kỳ. Đảm bảo môi trường an toàn, đạt tiêu chuẩn về chất lượng KSNK.

- Phối hợp khoa dinh dưỡng kiểm tra an toàn thực phẩm trong toàn viện

- Đào tạo nâng cao kiếm thức về kiểm soát cho nhân viên y tế và tuyến dưới

- Nghiêm cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

IV. THÀNH TỰU

Khoa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hằng năm tập thể được ban lãnh đạo khen thưởng tập thể xuất sắc.

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Xây dựng thành một trung tâm tiệt khuẩn đạt tiêu chuẩn.

- Tiếp tục xây dựng các quy định, quy trình trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y Tế và phù hợp với điều kiện thực tế của bệnh viện.

- Tăng cường công tác giám sát và kiểm tra về kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Giám sát, phát hiện vè theo dõi các ca nhiễm khuẩn bệnh viện, kịp thời đưa ra các biện pháp can thiệp

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng, nhiệm vụ. 
 

 

Các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Mùa đông: 7:15 - 11:45 | 13:00 - 16:30
Mùa hè: 6:45 - 11:30 | 13:30 - 16:45
Trực cấp cứu: 24/24