"PHỤC VỤ CHUYÊN NGHIỆP – GẮN KẾT TƯƠNG LAI"


Phòng tổ chức hành chính của Bệnh viện là  phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Bạn giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị của nội bộ và công tác hành chính của bệnh viện.

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

-  
Phụ trách phòng : CNKT Hoàng Quốc Cường

Tổng số cán bộ : 08 cán bộ trong đó  02 chuyên viên, 01 văn thư , 02 lái xe, 01 điện nước, 01 y công
 Tập thể phòng tổ chức - hành chính

 
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

1.      1. Chức năng

 - 
Đề xuất với Giám đốc bệnh viện về tuyển dụng, thuyên chuyển, sắp xếp, bố trí, điều động, bổ nhiệm, cử đi đào tạo về khen thưởng, kỷ luật các cán bộ trong bệnh viện.

- Đề xuất nhận xét các cán bộ trong bệnh viện về chấp hành chính sách, pháp luật, khả năng quản lý, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ.

 - 
Được tham gia các hội đồng theo quy định của nhà nước và sự phân công của giám đốc.

Bố trí nhân lực phù hợp với công việc.

 - 
Điều đông phương tiện vận chuyển trong và ngoài viện.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý cán bộ quản lý hồ sơ lý lịch, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện

- Tổ chức quản lý công văn, tài liệu đi và đến, bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định

- Lập kế hoạch cung cấp, dự trù mua sắm vật tư thông dụng, vật liệu theo từng thơi gian để giám đốc phê duyệt và thực hiện

- Quản lý tài sản của bệnh viện: Nhà cửa, thiết bị thông dụng, biểu mẫu thống kê. Tiến hành kiểm kê định kì, thường xuyên tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng tu sửa nhà cửa, thiết bị theo đúng chế độ quy định.

- Lái xe ô tô cứu thương, thường trực cấp cứu sẵn sàng ở vị trí quy định, đảm bảo đưa đón người bệnh an toàn, đưa đón lãnh đạo đi công tác. 

- Thưc hiện công tác tiếp khách, phục vụ hội nghị hội họp trong bệnh viện

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ban giám đốc phân công


III. THÀNH TỰU

- Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh

- Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc

- Đã thực hiện những công việc về xây dựng, sửa chữa mua sắm và các công tác khác nhằm làm cơ sở để phục vụ chuyên môn, phục vụ bệnh viện.

- Mặc dù tính chất công việc đa dạng, nhưng tập thể cán bộ phòng Tổ chức - hành chính luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt những danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trong nhiều năm liền.

- Với những thành tích đã đạt được, phòng sẽ phát huy hơn nữa để xứng đáng vai trò là phòng tham mưu cho Ban giám đốc, góp phần xây dựng bệnh viện phát triển vững mạnh. 

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai trong thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức.

- Triển khai, thực hiện, quản lý dự án công nghệ thông tin trong bệnh viện. Quản lý hồ sơ cán bộ trên mạng máy tính

- Tiếp tục triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng bộ cơ sở, chính quyền, đoàn thể và trong toàn thể cán bộ trong bệnh viện.

Các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Mùa đông: 7:15 - 11:45 | 13:00 - 16:30
Mùa hè: 6:45 - 11:30 | 13:30 - 16:45
Trực cấp cứu: 24/24